Arena Skövde


All Brottning kommer att hållas i Arena Skövde, som är IFK Skövdes Hemmaarena. Hallen kommer vara delad i två och brottningen blir i B-hallen som är den östra delen. Uppvärmning sker i C-hallen som är en mindre hall 


På bilden ovan är det den vänstra delen av planen som blir B-hallen